I-download ang Wordle

Wordle na may 6-Letter na Salita

The rules are very simple: You need to guess the six-letter Filipino word in 6 tries. To get started, just type any word on the first line. If the letter is guessed correctly and is in the correct place, it will be highlighted in green, if the letter is in the word, but in the wrong place - in yellow, and if the letter is not in the word, it will remain gray. Can you guess the hidden 6-letter word in six tries?

Maglaro ng Wordle na may Iba't Ibang Bilang ng mga Sulat

Pumili ng word puzzle na may haba ng nakatagong salita mula 4 hanggang 11 letra.

I-rate ang WordleGame.org:
4.2 / 5
1,591 boto
Luma na ang iyong browser, inirerekomenda namin ang pag-update nito sa pinakabagong bersyon
o gumamit ng isa pang mas moderno.